0850 242 82 02

kopilotdanismanlik@gmail.com

Bizi Takip Edin

WhatsappYouTubeInstagram
Öğrenci Koçluğu Nedir, Faydaları Nelerdir?

Öğrenci Koçluğu Nedir, Faydaları Nelerdir?

Yazar: Psk. Dan. Zehra Nur Urkan

Yayınlama Tarihi: 10.07.2024

Öğrenci Koçluğu Nedir?


Öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekleyen, öğrenme motivasyonunuarttıran, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken aynı zamanda ihtiyaç duyduğu becerileri ortaya çıkararak yönlendirilmesine destek sağlayan profesyonel bir eğitim danışmanlığı sürecidir.

Öğrenci koçluğu veya danışmanlığı, 4 yıllık psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) lisans bölümü mezunlarının aldığı eğitimler doğrultusunda profesyonelce yürüttüğü bir süreçtir. Psikolojik danışmanlar ya da öğrenci koçları, öğrenciye odaklanarak ve gerektiğinde aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapmaktadırlar.


Öğrenci Koçluğunun Önemi ve Hedefleri Nelerdir?


 Bireyin ya da öğrencinin “Neler yapabilirim?” sorusuna birlikte cevap ararken, kişinin yapmaktan hoşlandığı (farkında olduğu veya olmadığı) durumları keşfetme ve kişinin tam potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır. En çok istediği ile hedeflediği şeyin, gerçekten kendisi için en iyi şey mi olduğunu sorgularken, nerede olduğuna bakmasına; ulaşmak istediği “başarı-kapasite-amaç” dengesini kurmasına destek olur.  Hedeflerini netleştirirken, öğrencinin kendini tanıyarak, öğrencinin kendisine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesini sağlar. Aile-birey-okul üçgeninde, ilişkilerin düzenlenmesine; bireyin gündemi ile ilgilenirken, motivasyonunu, kendisine olan özgüveni ve özsaygısını korumasına ve geliştirmesine destek verir. Tüm bunları elde ederken akademik, sosyal ve kişisel başarısı ile bütünleşmesine yardımcı olan önemli bir süreci içermektedir.


Koçluk Sürecinde İzlenen Yöntemler ve Teknikler Nelerdir?


Başarılı Koçluğun Yetkinlikleri ve Özellikleri:


-Etkin iletişim becerileri,
-Hedefi odak alma,
-Soru sorma,
-Aktif dinleme,
-Güvenilirlik,
-Gözlem yapma,
-Esneklik,
-Geri bildirim,
-Yöntem ve tekniklerin doğru kullanımı
-Empati,
-Başkalarını ve kendini geliştirme,
-Duygusal farkındalık,
-İnisiyatif alma/verme,
-Liderlik,
-Sosyal beceriler,
-Analiz/problem çözme becerileri.


Koçluk Sürecinde İzlenen Yöntemler ve Teknikler:


1-Öğrenciyi tanıma ve beklentilerini öğrenme.
2-Öğrenci seviyesini belirleyerek doğru kanal ve kaynaklara yönlendirme.
3-Öğrenciye “başarı-kapasite-amaç” çerçevesinde doğru hedefi belirlemesinde
destek olmak
4-Öğrenci gerekli ölçeklere yönlendirilerek mentalite/kaygı yönetimini
sağlamak.
5-Öğrencinin öğrenme stilini belirlemek.
6-Öğrenciye zaman yönetimini ilgili ölçekler paylaşılarak öğretmek.
7-Her ay öğrenci durumunu değerlendirme.
8-Not Alma Yöntemleri
9-Akademik Erteleme Ölçeği ve Zaman Yönetimi
10-Detaylı Deneme Analizi ve Turlama Taktiği
11-YKS Senesinde Uyku Düzeni
12-Tekrar Yapma Stratejileri
13-Endişe ve Anksiyete Ölçeği ve Gevşeme Teknikleri
14-Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği
15-Denemelerde netimi arttıramıyorum
16-Problem Çözme Envanteri ve Becerileri
17-Öz saygı Ölçeği ve Öz Farkındalık


Öğrenci Koçluğunun Akademik ve Kişisel Gelişime Katkıları


Öğrenci Koçluğunun Öğrencinin Akademik Başarılarına Olan Etkisi


Öğrenciler, eğitim koçluğu sayesinde hedeflerine ulaşma, motivasyonlarını artırma, etkili çalışma teknikleri geliştirme ve sınav kaygısını yönetmek konusunda önemli ilerlemeler kaydetmektedirler. Eğitim koçluğu, öğrencilerin akademik ve kişisel potansiyellerini en üst düzeye çıkararak, başarıya ulaşmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Bireysel desteğin ve rehberliğin, eğitim koçluğu ile sağlanması öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerini ve kişisel gelişimlerini de güçlendirir. Bu nedenle, eğitim koçluğu, öğrencilerin başarılarını katlayarak artırmak ve onları geleceğin zorluklarına hazırlamak için güçlü bir ilerleyiştir. Bu akademik başarılardan bazıları:

1-Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi:

Eğitim koçları, öğrencilerin daha etkili öğrenme yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, bilgiyi daha iyi anlama
ve hatırlama yeteneklerini arttırarak akademik anlamda iyiyi daha doğru şekilde bulmalarına yardımcı olur.


2-Motivasyonun Artırılması:

Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak, uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir. Eğitim koçları, öğrencilerin iç motivasyon kaynaklarını keşfetmelerine ve bu motivasyonu sürdürmelerine yardımcı olarak akademik zorluklara kolaylıkla göğüs gerebilmelerini sağlarlar.


3-Sınav Stresinin Azaltılması:

Sınav kaygısı, öğrencilerin performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Koçlar, öğrencilere sınav stresiyle başa çıkmak için stratejiler sunar ve bu durumda öğrencilerin akademik sınavlarında da başarı oranları artar.


Tüm bunların sonucunda eğitim koçluğu öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarını da arttırarak akademik başarılarını olumlu yönde etkilemekte, onların derslerdeki ve sınavlardaki başarısını arttırmaktadır.


Kişisel Gelişim ve Özgüven Üzerinde Koçluğun Rolü


Bireyler, kendi özgünlüklerini ve yaratıcılıklarını fark edebilmek ve geliştirebilmek için koçluk hizmetlerinden faydalanırlar. Bu durum, bireylerin kişisel gelişimlerini hızlandırabilir, yaşam kalitelerini arttırabilir ve dünyaya bakış açılarını değiştirebilmektedir. Böylece, bireyler yaşamlarında daha başarılı, mutlu ve tatmin edici sonuçlar elde ederek özgüvenlerinin artmasını sağlamaktadırlar.

Örnek Başarı Hikayeleri ve Vaka Çalışmaları


Gerçek hayattan, danışmanlarımız ve öğrencilerimizin emekleriyle ortaya çıkan bire bir başarı hikayelerimize buradan ulaşabilirsiniz ☺


YKS Koçluğu ve 2024 YKS Tercih Süreci


YKS Koçluğunun YKS Hazırlık Sürecinde Öğrencilere Sağladığı Faydalar


• Öğrenciye odaklanarak motivasyonlarını arttırmaya yardımcı olur.
• Öğrencinin ders çalışma performansının arttırılmasına yardımcı olur.
• Öğrencinin konsantrasyonunu arttırmaya yardımcı olur.
• Öğrencinin çeşitli sıkıntılarını, öğrenci koçunun/danışmanının belirlediği
ölçeklerle ortaya çıkararak bu konuda öğrenciye destek olur.
• Öğrencide özgüven artışı sağlayarak ders çalışmasını programlı ve düzenli
hale getirir.
• Öğrenci bilgileri nasıl öğrenmesi gerektiğini öğrenir.
• Öğrenci öz disiplin kazanır.
• Öğrenci sınav kaygısını kontrol altına almayı öğrenir.
• Öğrenci düzenli ders çalışma disiplinini kazanır.
• Öğrenci yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfeder.
• Öğrenci erteleme alışkanlığından kurtulur, planlar doğrultusunda ilerler.
• Öğrenci tüm derslerde öğrenme performansını artırır.
• Öğrenciye planlı, sistemli ve ilkeli çalışma alışkanlığı kazandırır.
• Öğrenci vizyon ve hedef odaklı çalışır.
• Öğrencilerde bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini
sağlar.
• Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını
artırır. Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı
sağlar.


YKS 2024 Tercih Süreci


YKS’nin geride bırakılmasının ardından temmuz ayında sonuçların açıklanması ile tüm öğrencilerimiz, hayallerinde yatan üniversite ve bölümler için ciddi bir tercih sürecine gireceklerdir. YKS sonuçlarının ise YÖK tarafından 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştur. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih sürecinin başlayacağı ve bunun için 2 hafta kadar süre verileceği, 7-8 Ağustos tarihlerine kadar da tercih sürecinin devam edeceği tahmin edilmektedir. YKS tercihleri ÖSYM resmî web sitesinden yapılmaktadır. Tercih süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri edinmek, YKS 2024 tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve öğrenci koçlarının bu süreçteki rolü için  “2024 YKS Tercih Rehberi 1 2024 YKS TERCİH REHBERİ 2” başlıklı blog yazılarımızı inceleyebilirsiniz ☺


Uzmanlardan Tavsiyeler ve Başarı Stratejileri


Alanında Uzman Öğrenci Koçlarından Tavsiyeler ve Öneriler


Her birey biriciktir ve tamamen kendi özelinde değerlendirilmeli, diğer bireylerle karşılaştırmalardan uzak durmalıdır. Çünkü her birey içerisinde büyük bir potansiyel ile doğar ve her öğrenci de kendi içinde farklı algılama, görüş, öğrenme biçimi ve davranış biçimine sahiptir. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak, öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur. Böylece her birey, farklı ihtiyaçlar ve çözümsel yaklaşımlar içinde yön bulur.


1- Mühim olan çok çalışmak değil, doğru ve etkili çalışmaktır.
2- Mühim olan sadece sınav ve okul başarısı değil, hayat başarısıdır.
3- Mühim olan hırslanarak yarışmak değil, kendimizi tanıyarak, kendi
gücümüzü kullanmaktır. Çünkü; kendini daha iyiye taşıyan ve geliştiren herkes
yarışın birincisidir. Bu durumda yalnızca kendi netlerimiz ve kendi ilerleyişimiz
ile yarışmalıyız.
4- Mühim olan başkalarının istediği gibi biri olmak değil, içimizdeki cevheri
ortaya çıkarabilmektir.
5- Mühim olan öğrenmek değil, öğrendiklerimizi uygulayabilmek, gerçekten
olmak istediğimiz insan olabilmek ve her gün kendimizi aşmaya çalışmak için
özenle “çaba” göstermektir.
Tüm bunlar ise gereklilik cümleleri ile ya da öğütler vererek, nasihat ederek değil, öğrenciye bir eğitim danışmanı olarak doğru sorular sorup, kendi cevaplarıyla kendi yönünü ve doğrusunu bulmasına yardımcı olarak yapılabilir.

Daha fazlası için koçlarımızla 10 dakikalık ücretsiz görüşme yaparak YKS'ye dair aklındaki tüm soruları sorabilirsin.Öğrencilerin Başarıya Ulaşmak için Uygulayabilecekleri Stratejiler, Günlük Rutinler ve Alışkanlıklar


1- Erken kalkan yol alır derler, bu sebeple erken kalkma alışkanlığının edinilerek, günün ilk saatlerinde çalışmalara başlamak her zaman bir adım önde olmamızı sağlar.
2- Derslerden ve sorumluluklarımızdan bunaldığımız zaman çeşitli hobilerimize zaman ayırmalı ve temiz havada düzenli yürüyüş gibi egzersizler de yapmalıyız. Unutmayın ki temiz hava oksijen doludur ve oksijen beynimizin daha aktif çalışmasına yardımcı olur, düzenli egzersizlerin de başarıda olumlu etkisinin olduğu araştırmalar sonucunda ispatlanmıştır.
3- Çalışma ortamımız temiz hava almalı, aydınlık, düzenli ve temiz olmalıdır ki dikkat dağınıklığına sebebiyet verilmesin. Değilse bu ortam sağlanmalıdır.
4- Daha önce öğrenilen konular unutulmaması amacıyla haftalık ya da aylık tekrarlar yapılarak hatırlanması sağlanmalıdır.
5- Ders çalışmaya oturmak ya da uzun süreli severek çalışmak adına en sevdiğiniz ya da kolay bulduğunuz bir dersle başlamalı, kütüphaneye gitmeli ya da odanızda çalışıyorsanız masanızda sizi derse bağlayacak araç gereçler (hoş kokulu mum, tütsü, kahve, renkli kalemler…) bulundurabilirsiniz.
6- Ders çalışmaya başlamadan önce mutlaka günlük ya da haftalık planlarla ilerlemeyi ihmal etmeyin ki düzene oturabilesiniz ve bu sayede motivasyonunuz yüksek olabilsin. Aksi takdirde nereden başlayacağınız ve nasıl devam edeceğiniz konusunda kargaşalar yaşayabilirsiniz.
7- Düzenli aralıklarla dinlenmeyi ihmal etmeyin.
8- Bitirdiğiniz konular oldukça hemen ardından soru çözümüne geçerek konularda pekiştirme sağlayın ve bol soru çözmeyi ihmal etmeyin. Çünkü öğrenmenin temeli burada yatmaktadır.
9- Sağlıklı beslenme zeka gelişiminde etkilidir. Bunu ihmal etmeyin. Abur cuburdan ve sağlıksız besinlerden olabildiğince uzak durmalısınız.
10- Uykunuzu mutlaka sağlıklı şekilde almalısınız ki dikkat dağınıklığınız ve baş ağrılarınız olmasın, öğrendiklerinizi özümseyebilin.
11- Her sabah mutlaka rutin oluşturmalısınız. Her sınav öğrencisinin kalkar kalkmaz yapması gereken en önemli şey kesinlikle en az 20 soru (öğrenciye göre değişkenlik gösterebilir) paragraf çözmektir. Çünkü paragraf tamamen pratik işidir ve ancak sık çözülürse başarı yakalanabilir.
12- Problemler konusunda sıkıntı duymayan öğrenciler paragraf yanında mutlaka günlük rutinine en az 10-15 soru problem çözümü de eklemelidir.


Başarıya ulaşmada en önemli 3 şey; düzen, hırs ve disiplindir. Hayallerinizi unutmadan bu odakta ilerlerseniz başaramayacağınız hiçbir şey olmayacaktır.
Tüm öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyoruz ☺

ÜCRETSİZ TANIŞ!

 

 

Farklı konularda da destek almak istersen yanındayız! Türkiye’nin en büyük YKS koçluk kurumu olarak ücretsiz deneme görüşmesine hemen buradan başvurabilirsin. Türkiye’nin en başarılı öğrenci topluluğunda seni de görmek istiyoruz!

Kopilot firma logosu

Bloglarımız

Meslekler ve Maaşlar

Anlaşmalı olduğumuz ödeme firmaları.

Kopilot © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

WhatsappWhatsappYouTubeYouTubeInstagramInstagram