0850 242 82 02

kopilotdanismanlik@gmail.com

Bizi Takip Edin

WhatsappYouTubeInstagram

Mesafeli Satış Sözleşmesi

REHBERLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

HİZMET VEREN
Unvanı: Kopilot Rehberlik Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Adres: Alemdağ Mah. Reşadiye Cad. Dekon Silva Sit. B1 65 Çekmeköy / İstanbul
Telefon: 05357685240
Mail: kopilotdanışmanlık@gmail.com
Bundan sonra olarak HİZMET VEREN olarak anılacaktır.

HİZMET ALAN
Bu sözleşmenin PDF’sini, www.kopilotrehberlik.com isimli internet sitesinden edinen ve “okudum, anladım, onayladım” şeklindeki beyanın olduğu kutucuğu işaretleyen kişidir. Sözleşme, hizmet alanın bu sözleşmeyi edinip onay kutucuğunu işaretleyip işlemi tamamlamasıyla kurulmuş sayılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmesinin konusu, HİZMET VEREN’İN, HİZMET ALAN’A hizmet satışının, ödemesinin ve cayma hakkının tanımlanmasıdır. Bahsi geçen hizmet rehberliktir. Rehberlik hizmetinde haftada 1 program görüşme ve ara görüşme yapılmaktadır.

MADDE 3 – HİZMETİN DETAYLARI
a) Ana Görüşme: Hizmet veren, hizmet alan ile haftada bir defa, ana görüşme adı altında 40 dakikayı aşmayacak şekilde görüşme yapar. Hizmet veren ile hizmet alan arasında yapılacak olan bu görüşmeler, tarafların ortak olarak belirleyeceği online hizmet veren görüntülü bir platform üzerinden yapılır.
b) Ara Görüşme: Hizmet veren, ana görüşmeden sonra 3 veya 4 gün içerisinde, hizmet alanı kontrol etmek için ara görüşme gerçekleştirir. Ara görüşmeler telefon ile arama veya mesajlaşma suretiyle 5 dakika ile sınırlı olmak üzere yapılır. Ara görüşmeler, hizmet verenin hizmet alanı kontrol etmek amacıyla yapılmakta olup ana görüşmenin konusunu oluşturan hususlar hakkında görüşülebilmesi için bir sonraki ana görüşme beklenecektir.
(c) Yan Hizmetler: Hizmet veren, web sitesinde belirttiği Canlı Ders, Canlı Etüt, Etkinlikler vb. tüm ek hizmetleri hizmet alana sunar. Hizmet alan bu yan haklardan ihtiyacı olanlardan faydalanabilir. İhtiyacı olduğunda bu yan haklara erişimi yetkililerden istemesi gerekir.)

MADDE 4 – HİZMET ALANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Danışman Değişikliği Hakkı: Hizmet alan, hizmet verenin kendisine atayacağı danışmandan memnun kalmaması halinde bir defaya mahsus olmak şartı ile danışman değişikliği talep edebilecektir.
b) Devamsızlık Hakkı: Hizmet alan, önceden planlanmış ana görüşmelere, bir öğretim yılında iki defaya mahsus olmak üzere mazeretsiz olarak katılmama hakkı vardır. Hizmet alan, mazeretsiz olarak katılmadığı görüşmenin telafisi için hizmet veren ile iletişim kuracak ve hizmet verenin belirleyeceği görüşme tarihinde hazır bulunacaktır. Hizmet alanın bir öğretim yılında ikiden fazla mazeretsiz ve habersiz olarak görüşmeye katılmaması halinde ise o haftaki görüşme, telafisi yapılmayacak şekilde iptal edilecektir. Hizmet alan, kendi kusurundan kaynaklanan bu görüşme iptaline ilişkin ödeme yapmakla mükelleftir.
c) Ses ve Görüntü Kaydı: Hizmet alan, hizmet veren ile online görüntülü platform üzerinden yaptığı görüşmeleri hizmet verenin rızası olmadan ses ve görüntü kaydına alamayacaktır. Hizmet alan, bu hususa aykırı davranışlarının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında haksız fiile neden olacağını kabul eder.
d) Görüşmelerin İçeriği: Hizmet alan, hizmet veren ile yaptığı görüşmelerin psikolojik terapi niteliğinde olmadığını, görüşmelerde yalnızca eğitim danışmanlığı kapsamında yönlendirmeler yapılacağını bilir ve buna göre hareket eder. Hizmet alan, hizmet veren ile dini, siyasi, sosyolojik vs. olmak üzere eğitim danışmanlığı dışına çıkacak şekilde görüşme yapamaz, hizmet vereni bu yönde görüş açıklamaya zorlayamaz.
e) Ortak Gruplarda Davranış: Hizmet alan, hizmet verenin sosyal platformlar üzerinden diğer hizmet alanları da dahil edecek şekilde oluşturduğu grupları amacına uygun olarak kullanır. Hizmet alan, bu gruplarda siyasi, dini vb. konu dışı açıklamalarda bulunmaz, diğer hizmet alanlara karşı saygılı bir üslup ile iletişim kurar ve bu gruplarda bulunan diğer hizmet alanlara ilişkin bilgilerin (telefon numarası, e-mail vs.) kişisel veri niteliğinde olduğunu bilir ve buna uygun hareket eder.
f) E-Tabloların Düzenli Kullanılması: Hizmet alan, hizmet verenin kendisine ilettiği e-tabloları düzenli olarak doldurmakla yükümlüdür.
g) Bildirim Yükümlülüğü: Hizmet alan, saptanmış bir psikolojik rahatsızlığının varlığı halinde, yapılacak olan danışmanlığın daha sağlıklı yürümesi adına bunu hizmet verene bildirmekle yükümlüdür. Hizmet alanın hizmet verene açıklamış olduğu bu husus, hizmet verenin sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır.

MADDE 5 - HİZMET VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Hizmet veren, hizmet alana vermiş olduğu hizmetin karşılığı olan ücreti aylık olarak alır ve alınan bu ücretleri hiçbir hal ve şartta iade etmez.
b) Hizmet veren, hizmet alan ile önceden planlanmış ana görüşmeleri mazeretsiz olarak iptal etmez. İptal edilen görüşmelerin telafisini ise en yakın zamanda gerçekleştirir.
c) Hizmet veren, hizmet alanın kendisine bildirdiği psikolojik rahatsızlıkların sır saklama yükümlülüğü kapsamında olduğunu bilir ve buna göre hareket eder.
d) Hizmet veren, hizmet alan ile yapmış olduğu görüşmelerde, hizmet alanın kendisine veya çevresine zarar verecek nitelikte eylemler planladığını veya icra ettiğini öğrendiği halde bunu yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Hizmet alan, bu hususların sır saklama yükümlülüğü kapsamının dışında olduğunu kabul eder.

MADDE 6 – RESMİ TATİLLERE DENK GELEN GÖRÜŞMELER
Daha önceleri planlanan ve resmi tatillere denk geleceği öngörülemeyen ana görüşmeler iptal olur. Hizmet veren, resmi tatile denk gelen görüşmeden bir önceki program görüşmesinde, hizmet alanın eğitim programını 2 haftalık yapar. Hizmet alan bu görüşmenin iptal olduğu süreçte de ne yapacağını planlamış olur.

MADDE 7 – ÖDEME
a) Bu hizmetin bedeli aylık 899 TL’dir. Hizmet alan, hizmet verene ait olan “www.kopilotrehberlik.com” isimli sitedeki yönlendirmeleri takip ederek, banka/kredi kartı aracılığı ile hizmet bedelini ödeyebilecektir. Hizmet veren, bunun dışında havale/eft, nakit, senet karşılığı vs. dahil olmak üzere hiçbir şekilde ödeme kabul etmeyecektir. Hizmet alan, bu hususu kabul ve taahhüt eder.
b)Hizmet alan, belirtilen internet sitesi üzerinden hizmet alımını onaylamasından sonra ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul ve taahhüt eder.
c) Hizmet veren, kendi belirleyeceği kampanya dönemlerinde, hizmet alanlara indirim kodu verebilir. İndirim kodu, satın alma anında www.kopilotrehberlik.com adresinde açılacak olan satın alma ekranındaki “indirim kodu” kutucuğuna girilerek aktif edilir. İndirim kodu ile uygulanan indirim tutarı, aylık satın alımlarda sadece ilk ay için geçerlidir.

MADDE 8 – HİZMET ALANIN CAYMA HAKKI
a) Hizmet veren ile hizmet alan arasında kurulan sözleşmenin niteliği Tüketici Kanunu kapsamında tanımlanan “Mesafeli Sözleşme”dir. Bu sözleşmeye göre hizmet alanın cayma hakkı süresi sözleşmenin kurulmasından itibaren on dört gündür.
b) Hizmet alan, www.kopilotrehberlik.com isimli sitede üzerinden yaptığı ödeme sonrası sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını belirten kutucuğu işaretlemesine müteakip sözleşme kurulur ve Kanun’da belirtilen on dört günlük cayma hakkı süresi bu tarihten itibaren işlemeye başlar.
c) Hizmet alan, hizmet verene ait kopilotdanismanlik@gmail.com adresine yapacağı bir bildirim ile cayma hakkını kullanabilecektir.
d) Sözleşmenin kurulmasından itibaren on dört günün geçmesi halinde, hizmet alanın Kanun’dan ve Yönetmelik’ten doğan cayma hakkına ilişkin hakları son bulur. Hizmet alan, bu sürenin sonunda hizmeti alsın veya almasın ödediği ücretin kendisine iade edilmeyeceğini bilir, kabul ve taahhüt eder.
d) Hizmet alan, cayma hakkı süresi olan on dört günlük süre içerisinde, kendi onayı ile hizmet alımına başlamışsa, hizmetin ifasına başlandığı tarihten sonra cayma hakkını kullanamayacağını, kendisinden peşin alınan hizmet bedelinin tarafına iade edilmeyeceğini bilir ve kabul eder.
e) Hizmet alan, cayma hakkından doğan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilecektir.
f) Hizmet alan, cayma hakkının varlığı ve ne şekilde kullanılacağı hususunda hizmet veren tarafından bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – NİTELİK
a)Hizmet alan ile hizmet veren arasındaki sözleşme, hizmet verene ait olan www.kopilotrehberlik.com isimli site aracılığı ile temin edilecek olan mesafeli sözleşme niteliğindedir.
b) Hizmet alan, hizmet veren ile yapacağı sözleşmeyi yukarıda belirtilen internet sitesinden temin eder ve okur. Sözleşmenin temin edilip okunmasına müteakip açılacak olan “okudum, anladım ve onaylıyorum” şeklindeki beyanın bulunduğu kutucuk aktif olur. Hizmet alan bu kutucuğu işaretleyip satın alma işlemini tamamlaması ile birlikte sözleşme kurulmuş olacaktır. Hizmet alan, “okudum, anladım ve onaylıyorum” şeklindeki beyanın bulunduğu kutucuğu işaretleyip işlemi tamamlamasının bir kabul niteliğinde olduğunu ve bu tarihten itibaren taraflar arasında sözleşmenin kurulduğunu ve her iki tarafı da bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – GİZLİLİK
Kurumumuz 18 yaş altındaki tüm katılımcılarının danışmanlarına verdikleri, danışmanların ilgili, yetkili mercilere bildirmek zorun olduğu ve kanunların belirlediği bildirim yükümlülüğü kapsamı dışındaki tüm bilgileri sır saklama ilkesiyle sıkı sıkıya saklar.

MADDE 11 – YETKİ
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kopilot firma logosu

Bloglarımız

Meslekler ve Maaşlar

Anlaşmalı olduğumuz ödeme firmaları.

Kopilot © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

WhatsappWhatsappYouTubeYouTubeInstagramInstagram