0850 242 82 02

kopilotdanismanlik@gmail.com

Bizi Takip Edin

WhatsappYouTubeInstagram

Çevre Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Tarih: 07.03.2024

Yazar: Kopilot Rehberlik

Çevre Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Biyoloji biliminin alt branşı olarak bilinen ekoloji, son 50 yılda, dünyadaki doğal tahribatların artması ve iklim krizi benzeri sorunların hızlanması sebebiyle büyük önem kazandı. Canlıların cansız çevreleriyle ilişkilerine odaklanan ekoloji bilimi, çevredeki olumsuz koşulların canlılar üzerindeki etkilerini incelemeye açıktır. Bu da sorunların çözümü, çevre tahribatının kontrolü ve uygulanması gereken yenilikçi tekniklere odaklanan çevre mühendisliği bölümünün doğmasına neden olmuştur. Peki çevre mühendisliği nedir, bölüm mezunlarının iş koşulları ve maaş ortalamaları nasıldır?

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği, önceleri fazla değer görmeyen ekoloji biliminin, son yıllarda büyük önem kazanmasıyla birlikte gelişen bir disiplindir. Mühendislik fakültesinin en yeni dallarından olan çevre mühendisliği, biyoloji ve ekoloji bilimlerini bir araya getirerek çevre sorunlarını analiz eder. Böylece mevcut krizlerin kontrol altına alınması, gelecekte olabilecek sorunların önceden tespit edilmesi ve bunları önlemek adına belirli teknolojilerin, tekniklerin ve uygulamaların geliştirilmesi adına çalışmalar yürütür. Temelde ise; doğal kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılması gerektiğine ve hangi kaynakların daha sürdürülebilir olduğuna odaklanarak üretim ve tüketim faaliyetlerine yön vermeyi hedefler. Şimdi de çevre mühendisliği mezunları ne iş yapar ve kariyerlerini nasıl şekillendirebilir, daha yakından bakalım.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çevre mühendisleri; doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığını ve refahını iyileştirecek şekilde düzenlenmesi, çevre kirliliğinin azaltılması, nüfus artışına bağlı sorunların önlenmesi gibi çalışmalar yürüten teknik bilgi sahibi kişilerdir. Temel mühendislik prensiplerine hakim olan bu kişiler, aynı zamanda iyi birer gözlemcidirler ve çeşitli iş birliklerine girerek projelere denetmenlik yapabilirler. Bu özelliklere sahip mühendislerin aldığı iş tanımlarından bazıları ise şunlardır:

 

 • Çevre Mühendisi: Çevre kirliliğini önlemek ve kontrol etmek ile ilgili çalışmalar yürütme, çevreye zarar veren faaliyetleri tespit ederek raporlama,

 • Çevre Müfettişi: Çevre mevzuatlarına uymayan işletme ve tesisleri denetleme, takip etme ve gerekli yaptırımlara zorlama,

 • Çevre Koruma Uzmanı: Çevre koruma projelerini planlama, tasarlama, geliştirme ve uygulama,

 • Çevre Danışmanı: Firmalara kaynak kullanımı ve atık yönetimi hakkında danışmanlık hizmeti verme, ÇED raporları hazırlayarak çevre mevzuatına uyumluluğu sağlama,

 • Endüstriyel Tesis Denetmeni: Çeşitli tesislerdeki üretim sistemlerinin çevresel etkilerini denetleme, mevcut problemlere çözüm üretme ve atık kontrol sorumluluklarını yüklenme,

 • Çevre Aktivisti: Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre bilincini artırmaya yönelik geliştirme çalışmaları yürütme,

 • Akademisyen: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde çevre mühendisliğine dair ders verme ve araştırmalar yapma

 

Çevre mühendisliği zamanla birlikte daha fazla değer gören bir meslek olduğundan, bölüm mezunları akıllı bir kariyer planlamasının ardından hedeflerine ulaşabilirler. Kamu kurumu veya özel şirketlerde edinilen deneyim sonrası, kendi işletmelerini açarak çeşitli firmalara danışmanlık veya denetleme hizmetleri de verebilirler.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları Çalışma Alanları

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler, “Çevre Mühendisi” unvanı alarak iş hayatına atılabilirler. Her türlü şehirsel ve endüstriyel altyapıya ait su dağıtım, iletim ve arıtım planlama çalışmalarında görev alan çevre mühendisleri, farklı disiplinleri ilgilendiren ortak projelere koordinatörlük edebilirler. Doğal kaynak verimliliğine ve potansiyel iklim sorunlarına odaklanan her sektörde çalışabilen çevre mühendisleri, her geçen gün genişleyen bir iş çeşitliliğine sahiptir. Ancak özellikle öne çıkan çalışma sahalarından bazıları şunlardır:

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları,

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları,

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları,

 • Ulaştırma Bakanlıkları,

 • Sağlık Bakanlıkları,

 • İl ve İlçe Belediyeleri,

 • Devlet Su İşleri,

 • Türkiye İstatistik Kurumu,

 • TÜBİTAK,

 • Karayolları Genel Müdürlükleri,

 • Devlet Demiryolları Müdürlükleri,

 • Devlet Planlama Teşkilatları,

 • Üniversiteler ve akademiler,

 • Endüstriyel işletmeler, fabrikalar ve tesisler

 

Çevre mühendisliği, ülkemizde ve dünyada yüksek istihdam boşluğu olan bir bölümdür. Bu nedenle mezunların yurt içi ve yurt dışı zengin iş imkanları arasından seçim yapma şansı bulunur. Mesleğin gelecek vaat etmesi sebebiyle de iş fırsatları her geçen gün artış göstermektedir.

Çevre Mühendisliği Maaşları

Çevre mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kariyerlerine farklı sektörlerde devam edebilirler. Bu sebeple kişinin kendini geliştirme miktarı, edindiği deneyim, çalıştığı sektör ve bağlı bulunduğu işletme gibi parametreler alınan maaş üzerinde etkilidir. Kamudaki çevre mühendisliği maaşları ise kamu kuruluşuna ve meslekteki yıla göre değişir. Fakat genel maaş ortalaması 25.000 TL - 30.000 TL arasıdır. Bir süredir mesleğini icra eden mühendisler 33.000 TL ila 37.000 TL maaş alabilir. Uzun yıllık mesleki birikime ve tecrübeye sahip uzman mühendisler ise 75.000 TL’ye varan kazançlar elde edebilir.

 

Elbette her meslekte olduğu gibi, çevre mühendisliğinde de kişinin tecrübesi, eş durumu, yabancı dil yeterliliği, aldığı görev ve firma genişliği bu maaş ortalamalarının değişmesinde etkilidir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri

Çevre mühendisliği, Mühendislik Fakültesi kapsamında 4 yılda tamamlanan bir lisans programıdır. Sayısal puan türü ile öğrenci kabul eden çevre mühendisliği bölümü dersleri ise şu şekildedir:

 

 • Kimya,

 • Genel Fizik,

 • Statik ve Mukavemet,

 • Termodinamik,

 • Akışkanlar Mekaniği,

 • Çevre Mühendisliğine Giriş,

 • Çevre Kimyası,

 • Çevre Biyolojisi ve Mikrobiyolojisi,

 • Kimyasal Prosesler,

 • Katı Atık Yönetimi,

 • Su Arıtma Tesis Tasarımı,

 • Çevre Modelleme Esasları

 

Çevre mühendisliği bölüm öğrencileri, temel mühendislik prensiplerinin yanı sıra çevre ve ekoloji bilimlerini ilgilendiren bir dizi özel mesleki ders planına dahil edilir. Seçmeli dersler, zorunlu stajlar ve ortak proje teslimleri ile desteklenen eğitimi başarılı şekilde tamamladıktan sonra diploma almaya hak kazanırlar.

Biyoloji biliminin alt branşı olarak bilinen ekoloji, son 50 yılda, dünyadaki doğal tahribatların artması ve iklim krizi benzeri sorunların hızlanması sebebiyle büyük önem kazandı. Canlıların cansız çevreleriyle ilişkilerine odaklanan ekoloji bilimi, çevredeki olumsuz koşulların canlılar üzerindeki etkilerini incelemeye açıktır. Bu da sorunların çözümü, çevre tahribatının kontrolü ve uygulanması gereken yenilikçi tekniklere odaklanan çevre mühendisliği bölümünün doğmasına neden olmuştur. Peki çevre mühendisliği nedir, bölüm mezunlarının iş koşulları ve maaş ortalamaları nasıldır?

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği, önceleri fazla değer görmeyen ekoloji biliminin, son yıllarda büyük önem kazanmasıyla birlikte gelişen bir disiplindir. Mühendislik fakültesinin en yeni dallarından olan çevre mühendisliği, biyoloji ve ekoloji bilimlerini bir araya getirerek çevre sorunlarını analiz eder. Böylece mevcut krizlerin kontrol altına alınması, gelecekte olabilecek sorunların önceden tespit edilmesi ve bunları önlemek adına belirli teknolojilerin, tekniklerin ve uygulamaların geliştirilmesi adına çalışmalar yürütür. Temelde ise; doğal kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılması gerektiğine ve hangi kaynakların daha sürdürülebilir olduğuna odaklanarak üretim ve tüketim faaliyetlerine yön vermeyi hedefler. Şimdi de çevre mühendisliği mezunları ne iş yapar ve kariyerlerini nasıl şekillendirebilir, daha yakından bakalım.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çevre mühendisleri; doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığını ve refahını iyileştirecek şekilde düzenlenmesi, çevre kirliliğinin azaltılması, nüfus artışına bağlı sorunların önlenmesi gibi çalışmalar yürüten teknik bilgi sahibi kişilerdir. Temel mühendislik prensiplerine hakim olan bu kişiler, aynı zamanda iyi birer gözlemcidirler ve çeşitli iş birliklerine girerek projelere denetmenlik yapabilirler. Bu özelliklere sahip mühendislerin aldığı iş tanımlarından bazıları ise şunlardır:

 

 • Çevre Mühendisi: Çevre kirliliğini önlemek ve kontrol etmek ile ilgili çalışmalar yürütme, çevreye zarar veren faaliyetleri tespit ederek raporlama,

 • Çevre Müfettişi: Çevre mevzuatlarına uymayan işletme ve tesisleri denetleme, takip etme ve gerekli yaptırımlara zorlama,

 • Çevre Koruma Uzmanı: Çevre koruma projelerini planlama, tasarlama, geliştirme ve uygulama,

 • Çevre Danışmanı: Firmalara kaynak kullanımı ve atık yönetimi hakkında danışmanlık hizmeti verme, ÇED raporları hazırlayarak çevre mevzuatına uyumluluğu sağlama,

 • Endüstriyel Tesis Denetmeni: Çeşitli tesislerdeki üretim sistemlerinin çevresel etkilerini denetleme, mevcut problemlere çözüm üretme ve atık kontrol sorumluluklarını yüklenme,

 • Çevre Aktivisti: Çevre kirliliğini önlemeye ve çevre bilincini artırmaya yönelik geliştirme çalışmaları yürütme,

 • Akademisyen: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde çevre mühendisliğine dair ders verme ve araştırmalar yapma

 

Çevre mühendisliği zamanla birlikte daha fazla değer gören bir meslek olduğundan, bölüm mezunları akıllı bir kariyer planlamasının ardından hedeflerine ulaşabilirler. Kamu kurumu veya özel şirketlerde edinilen deneyim sonrası, kendi işletmelerini açarak çeşitli firmalara danışmanlık veya denetleme hizmetleri de verebilirler.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları Çalışma Alanları

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler, “Çevre Mühendisi” unvanı alarak iş hayatına atılabilirler. Her türlü şehirsel ve endüstriyel altyapıya ait su dağıtım, iletim ve arıtım planlama çalışmalarında görev alan çevre mühendisleri, farklı disiplinleri ilgilendiren ortak projelere koordinatörlük edebilirler. Doğal kaynak verimliliğine ve potansiyel iklim sorunlarına odaklanan her sektörde çalışabilen çevre mühendisleri, her geçen gün genişleyen bir iş çeşitliliğine sahiptir. Ancak özellikle öne çıkan çalışma sahalarından bazıları şunlardır:

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları,

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları,

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları,

 • Ulaştırma Bakanlıkları,

 • Sağlık Bakanlıkları,

 • İl ve İlçe Belediyeleri,

 • Devlet Su İşleri,

 • Türkiye İstatistik Kurumu,

 • TÜBİTAK,

 • Karayolları Genel Müdürlükleri,

 • Devlet Demiryolları Müdürlükleri,

 • Devlet Planlama Teşkilatları,

 • Üniversiteler ve akademiler,

 • Endüstriyel işletmeler, fabrikalar ve tesisler

 

Çevre mühendisliği, ülkemizde ve dünyada yüksek istihdam boşluğu olan bir bölümdür. Bu nedenle mezunların yurt içi ve yurt dışı zengin iş imkanları arasından seçim yapma şansı bulunur. Mesleğin gelecek vaat etmesi sebebiyle de iş fırsatları her geçen gün artış göstermektedir.

Çevre Mühendisliği Maaşları

Çevre mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kariyerlerine farklı sektörlerde devam edebilirler. Bu sebeple kişinin kendini geliştirme miktarı, edindiği deneyim, çalıştığı sektör ve bağlı bulunduğu işletme gibi parametreler alınan maaş üzerinde etkilidir. Kamudaki çevre mühendisliği maaşları ise kamu kuruluşuna ve meslekteki yıla göre değişir. Fakat genel maaş ortalaması 25.000 TL - 30.000 TL arasıdır. Bir süredir mesleğini icra eden mühendisler 33.000 TL ila 37.000 TL maaş alabilir. Uzun yıllık mesleki birikime ve tecrübeye sahip uzman mühendisler ise 75.000 TL’ye varan kazançlar elde edebilir.

 

Elbette her meslekte olduğu gibi, çevre mühendisliğinde de kişinin tecrübesi, eş durumu, yabancı dil yeterliliği, aldığı görev ve firma genişliği bu maaş ortalamalarının değişmesinde etkilidir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri

Çevre mühendisliği, Mühendislik Fakültesi kapsamında 4 yılda tamamlanan bir lisans programıdır. Sayısal puan türü ile öğrenci kabul eden çevre mühendisliği bölümü dersleri ise şu şekildedir:

 

 • Kimya,

 • Genel Fizik,

 • Statik ve Mukavemet,

 • Termodinamik,

 • Akışkanlar Mekaniği,

 • Çevre Mühendisliğine Giriş,

 • Çevre Kimyası,

 • Çevre Biyolojisi ve Mikrobiyolojisi,

 • Kimyasal Prosesler,

 • Katı Atık Yönetimi,

 • Su Arıtma Tesis Tasarımı,

 • Çevre Modelleme Esasları

 

Çevre mühendisliği bölüm öğrencileri, temel mühendislik prensiplerinin yanı sıra çevre ve ekoloji bilimlerini ilgilendiren bir dizi özel mesleki ders planına dahil edilir. Seçmeli dersler, zorunlu stajlar ve ortak proje teslimleri ile desteklenen eğitimi başarılı şekilde tamamladıktan sonra diploma almaya hak kazanırlar.

Farklı konularda da destek almak istersen yanındayız! Türkiye’nin en büyük YKS koçluk kurumu olarak ücretsiz deneme görüşmesine hemen buradan başvurabilirsin. Türkiye’nin en başarılı öğrenci topluluğunda seni de görmek istiyoruz!

Kopilot firma logosu

Kopilot © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

Mesafeli Satış SözleşmesiGizlilik PolitikasıTeslimat ve İadeAydınlatma Metni
Anlaşmalı olduğumuz ödeme firmaları.
WhatsappWhatsappYouTubeYouTubeInstagramInstagram