0850 242 82 02

kopilotdanismanlik@gmail.com

Bizi Takip Edin

WhatsappYouTubeInstagram

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Tarih: 26.04.2024

Yazar: Kopilot Rehberlik

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Bir ülkenin, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan tarım ürünlerinin üretebiliyor olması ve hatta ihraç ediyor olması, o ülkenin kalkınmasını ve refah seviyesinin artmasını sağlar. Bunun için de toprağın verimliliğin artırılmasını sağlayacak, bitkilerin büyüme süreçlerine hakim, modern tarım teknolojilerini takip eden ekiplerin kurulması ve bu alanda faaliyet gösterecek personellerin yetiştirilmesi gerekir. İşte Bitkisel Üretim ve Teknolojileri de bu alanda eğitimler vererek tarımsal kalkınmayı destekler. Peki Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü nedir ve bölüm mezunlarını neler bekler?

Bi̇tki̇sel Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇ Bölümü Nedir?

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü, öğrencilere tarımsal üretim tekniklerini, tarım sektöründeki yetiştirme süreçlerini ve modern tarım teknolojilerini öğretmeyi amaçlayan bir disiplindir. Bölüm, öğrencilerin bitkisel üretimin tüm süreçlerine hakim olmalarını, bu alandaki beceri ve tekniklerini tarımsal anlamda kalkınma için kullanmalarını hedefler. Bölümün müfredatı kapsamında bitki biyolojisi ve genetiğinden tarımsal üretim teknolojilerine, sulama sistemlerinden sera teknolojilerine kadar geniş bir alanda eğitimler verilir. Bu bölümde okuyan öğrenciler; 

 

 • Bitkisel üretim süreçlerinin tamamına hakim olur,

 • Bitki biyolojisi ve genetiğini anlayarak bitkisel üretim süreçlerini doğru şekilde kavrar,

 • Traktör ve tarım makineleri de dahil olmak üzere tüm tarımsal teknolojilere vakıf olur,

 • Verimliliğin artırılması ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi için toprak analizi, bitkilerin beslenmesi, hasat teknikleri ve hasat sonrası yapılması gerekenler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur,

 • Kaynakların daha verimli şekilde nasıl kullanılacağını ve tarımın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl azaltılacağını öğrenir.

 

Dolayısıyla Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümünden mezun olan öğrencilerin tarımsal üretim faaliyetlerine katılımı, bir toplumun tarımsal olarak kalkınması açısından hayati bir öneme sahiptir. Peki Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü ne iş yapar bölüm mezunlarının maaş beklentisi ne olmalıdır?

Bi̇tki̇sel Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇ Bölümü Ne İş Yapar?

Bitkisel Üretim ve Teknoloji bölümü mezunları modern tarım tekniklerini kullanılarak verimliliğin artırılmasını sağlar. Süreçlerin optimize edilmesi, elde edilen ürünlerin kalitesinin artırılması ve kaynakların doğru kullanılması gibi amaçlara hizmet eden farklı pozisyonlarda görev alabilirler. Bölüm mezunlarının bu sektör içerisinde alabilecekleri pozisyonlar arasından öne çıkanlar şunlardır:

 

 • Bitki Bilimci,

 • Bitki Yetiştiriciliği Uzmanı,

 • Tarım Teknolojileri Uzmanı,

 • Tarım Üretim Yöneticisi,

 • Tarımsal Danışman,

 • Sera İşletmecisi ya da Sera Yöneticisi,

 • Bitki Koruma Uzmanı,

 • Park ve Bahçeler Personeli,

 • Tarımsal İnovasyon Uzmanı,

 • Tarımsal Eğitim Uzmanı,

 • Tarım Teknolojileri Satış Temsilcisi,

 • Tarımsal Verimlilik Danışmanı.

 

Tüm bölüm mezunları bu görev tanımları ile sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik edebilir, tarım araştırmalarına katkıda bulunabilir ya da eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine katılabilirler. 

Bi̇tki̇sel Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇ Bölümü Mezunları Çalışma Alanları

Bölüm mezunları hem özel sektörde hem de kamuda faaliyet gösteren kuruluşlarda görev alabilir. Üretim planlama, yönetim, operasyon ve daha pek çok farklı görev alınabilecek olan başlıca çalışma alanları ise şunlardır: 

 

 • Tarım il ve ilçe müdürlükleri,

 • Belediyeler,

 • Park ve bahçeler müdürlükleri,

 • Fen işleri müdürlükleri,

 • Tarım kooperatifleri,

 • İlaç ve gübre fabrikaları,

 • Tarım işletmeleri ve çiftlikler,

 • Tarım makineleri ve ekipmanları üreten şirketler,

 • Tarım danışmanlık şirketleri,

 • Tarımsal araştırma kuruluşları,

 • Tarım eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen sivil toplum kuruluşları ve vakıflar,

 • Gıda ve tarım endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler,

 • Tarım ürünleri satış ve pazarlaması yapan şirketler,

 • Tarım sigortaları ve kredileri alanında hizmet veren şirketler,

 • Tarım teknolojileri araştırma ve geliştirme şirketleri. 

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü mezunları akademik kariyer yaparak üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak çalışabilir. Aynı zamanda bireysel girişimleri ile kendi tarımcılık faaliyetlerini de yürütebilirler.

Bi̇tki̇sel Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇ Bölümü Maaşları

Çalışılan pozisyon, personel deneyimi, çalışılan kurumun bulunduğu şehir ve sektör gibi faktörler Bilimsel Üretim ve Teknolojileri bölümü maaşları konusunda belirleyicidir. Yeni mezun olmuş personeller genellikle asgari ücretin biraz üzerinde bir maaşla çalışmaya başlayabilir. Fakat bu durum tüm mezunlar için geçerli değildir. 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle ortalama maaşların 28.000 TL bandında olduğu söylenebilir. Bu alanda deneyimli ve uluslararası şirketlerde çalışan personellerin maaşları 50.000 TL’nin üzerinde olabilir. 

Bi̇tki̇sel Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇ Bölümü Dersleri

Öğrenciler Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümünde 8 yarıyıl boyunca seçmeli ve zorunlu dersler görür. Zorunlu Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü dersleri arasından bazıları ise şunlardır:

 

 • Botanik

 • Tarımsal Ekoloji

 • Genetik

 • Zooloji

 • Tarım Robotları

 • Meteoroloji

 • Gıda Analizleri

 • Bitki Fizyolojisi

 • Tarımsal Mekanizasyon

 • Dron Teknolojisi

 • İyi Tarım Uygulamaları

 • Bitki Çoğaltma Tekniği

 • Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

 • Mantar Yetiştiriciliği

 • Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması

 

Ayrıca öğrenciler hem kendi alanları ile ilgili hem de kendi alanlarının dışında, ilgi duydukları konulardaki seçmeli derslere de katılabilir. Toprak Mikrobiyolojisi, Tarla Ürünleri Standardizasyonu ve Yapılanma, Bahçe Bitkileri Hastalıkları, Transgenik Bitkiler, Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı bunlardan bazılarıdır. 

Bi̇tki̇sel Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇ Bölümü Okumanın Avantajları Nelerdir?

Türkiye bir tarım ülkesi olduğundan, bu bölümü okumanın mezun olan öğrenciler için ciddi avantajları bulunur. Bu avantajlardan öne çıkanlar şunlardır:

 

 • Toprak yönetimi, sulama teknikleri ve zararlılar gibi konularda tarımsal yetkinlik kazanılır,

 • Modern tarım teknolojileri ve dijital tarım uygulamalarını kullanarak tarımsal kalkınma yaratılabilir,

 • Kariyer olanakları son derece çeşitlidir,

 • Tarımsal alanda girişimcilik fırsatları yaratır,

 • Sürdürülebilirlik bilinci kazanılarak kaynakların doğru kullanımı, olumsuz çevresel etkilerin azaltılması ve toprakların korunması sağlanır,

 • Gıda güvenliği sağlanarak toplumsal katkı fırsatı yaratılır,

 • İnovasyon ve ar-ge çalışmaları ile tarım faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanır ve toplumsal kalkınmaya destek olunur. 

 

Eğer siz de bu bölümü okuyarak tarım faaliyetlerinde bulunmak isterseniz, hem bölüm hem de eğitim programları hakkında kapsamlı bilgiyi Kopilot Rehberlik danışmanlarımızdan alabilirsiniz.

Farklı konularda da destek almak istersen yanındayız! Türkiye’nin en büyük YKS koçluk kurumu olarak ücretsiz deneme görüşmesine hemen buradan başvurabilirsin. Türkiye’nin en başarılı öğrenci topluluğunda seni de görmek istiyoruz!

Kopilot firma logosu

Kopilot © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

Mesafeli Satış SözleşmesiGizlilik PolitikasıTeslimat ve İadeAydınlatma Metni
Anlaşmalı olduğumuz ödeme firmaları.
WhatsappWhatsappYouTubeYouTubeInstagramInstagram